Stichting Vrienden van de Magnuskerk

De stichting is onafhankelijk en niet kerkinhoudelijk gebonden.

Voorzitter: Klaas Wildeboer, tel:0592-541219

Penningmeester/secretaris, Paul Brood, p.brood@planet.nl

De Stichting stelt zich ten doel (overeenkomstig haar statuten):

Bankrekening van de stichting Vrienden:
NL64 RABO 0302930000 Rabobank Noord- Drenthe te Zuidlaren.

Deze stichting is de moederstichting van de Stichting 'Etstoel'. www.etstoel.nl en de culturele werkgroep 'Muziek in Anloo'. Het bestuur bestaat uit leden van de St. Etstoel en Muziek in Anloo. De voorzitter is onafhangkelijk.

De 'geldmotor' van de Stichting Vrienden is de St. Etstoel. De baten van de jaarlijkse Etstoel opvoering worden statutair over gedragen aan de St. Vrienden. Het bestuur van de St. Vrienden bespreekt met het kerkbestuur de verzoeken tot subsidiering m.b.t. het onderhoud van het kerkgebouw, de orgels en de herebanken.

Alle bestuursleden van de stichting verrichten hun werkzaamheden om niet.

 Adres: Kerkbrink 1, 9467 PH Anloo.

Muziek in Anloo

Muziek in Anloo is de culturele werkgroep van de Stichting. Zij organiseert de concertserie 'Muziek uit Anloo' en de promenadeconcerten op woensdagmiddagen in de zomermaanden. Jaarlijks wordt een concertprogramma samengesteld. De baten van de concerten komen ten goede aan de Stichting Vrienden en zijn bestemd voor de instandhouding van het middeleeuws kerkgebouw, de herenbanken en de orgels en orgelgalerij. 

Voorzitter: Wim van der Laar

Inlichtingen: Doewe Kraster of e-mail info@magnuskerk.nl. tel. 0598-619786;

 

Stichting Etstoel

Rechtszitting

Eén dag per jaar, op de derde zaterdag van augustus, keert Anloo terug naar de 17e eeuw. Het oude Drentse gerechtshof, de Etstoel, houdt dan zitting. De boerenrechters oordelen over zaken die eeuwen geleden ook daadwerkelijk zijn gebeurd. De Kerkbrink van Anloo ziet er historisch uit en meer dan driehonderd inwoners van het dorp helpen de bezoekers een dagje terug in de tijd te gaan. Veel vrolijkheid en vertier, eten en drinken en een ouderwetse gezelligheid.

De Stichting 'Etstoel'  (Lees de inwoners van Anloo) organiseert dit gebeuren. www.etstoel.nl. De baten van deze activiteiten worden statutair overgemaakt naar de Stichting Vrienden en hebben als doel de instandhouding van het middeleeuws kerkgebouw en de herenbanken en de orgels met orgerlgalerij.

 

Agenda

Nieuws