Donateur

U kunt het doel en de activiteiten van de Stichting 'Vrienden van de Magnuskerk' steunen door begunstiger te worden: stort dan minimaal € 20,- per jaar op NL64 RABO 03029.30.000 t.n.v. Stichting 'Vrienden van de Magnuskerk' onder vermelding van 'nieuwe donateur'.

Donateurs ontvangen minimaal twee keer per jaar een begunstigerbericht. Zij kunnen twee concerten uit de serie Muziek in Anloo gratis bezoeken. Het donateurbewijs ontvangt men bij een bezoek aan een concert.

Correspondentieadres en algemene inlichtingen
Stichting 'Vrienden van de Magnuskerk': P. Brood, Herehof 22, 9725 AZ Groningen tel: 050-3135187.
Muziek in Anloo: M.J. Panman, p/a Kerkbrink 1, 9467 PH Anloo; tel: 0598-630424.

Stichting Etstoel: mw. J.J. Scholtens; tel: 0592-272628.

E-mail
Per e-mail info@magnuskerk.nl is de Stichting te bereiken. Vragen over concerten of suggesties voor concerten zijn welkom.

 

 

 

Agenda

Nieuws